Sørumsand Trafikkskole

Vårt hovedmål er å utdanne trygge og risikobevisste elever i et hyggelig og spennende læremiljø.

Sørumsand trafikkskole har vært etablert på Sørumsand gjennom flere generasjoner og er en skole med god stabilitet og har kjørelærere med lang erfaring.

$

Meget lav strykprosent.

$

Kjørelærere med lang erfaring.

$

Trafikalt grunnkurs.

$

Kjøreopplæring i førerkortklasser B/B-automat

$

Kjøreopplæring i førerkortklasser BE.

$

Kjøreopplæring i førerkortklasser B96.

Våre elever skal oppnå førerkortet ved 1. gangs prøve og vi har derfor en meget lav strykprosent.