Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.
N

Trafikkopplæring

N

Grunnleggende forståelse for trafikk

N

Mennesket i trafikken

N

Førstehjelp

N

Tiltak ved trafikkulykke

N

Mørkekjøring